Site icon Bibuba PR Halkla İlişkiler Ajansı

Public Relations PR(piar) Ne Demek ?

PR kelimesi ‘public relations’ın baş harflerinden oluşur. Biz Türkler tarafından “piar” şeklinde telaffuz edilir. Türkçe karşılığı halka ilişkilerdir.  PR(Halkla ilişkiler) medya, basın ve sosyal medya aracılığıyla insanların zihninde, markanızla ilgili olumlu düşünceler yaratma sanatıdır.

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nin 1954 tarihli kongresinde kabul edilen tanımına göre ise PR şöyle tanımlanır: Bir işletmenin bağlantı kurduğu veya kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim görevidir.

PR, kurumun hedef kitleleri ile olan iletişim süreçlerinin yönetilmesidir. Bir kişi veya kurum için halkın genel algısını başarılı şekilde iletişim kanallarının kullanılarak yönetilmesi önem arz eder. Hedef kitlenize ne söylemek istiyorsanız en başta onun belirlenmesi ve ona uygun iletişim araçlarının belirlenmesi oldukça önemlidir.

Markalar, çeşitli hedefleri ve çeşitli hedef kitleleri doğrultusunda kendini tanıtma, güven kazanma, yeni iş birlikteliklerine olanak sağlamak gibi pek çok amaçla PR çalışmalarını kullanır. Temel olarak bir ilişki yönetimi ve karşılıklı anlayış geliştirme sürecini kapsar. Hedef kitesi ile duygusal bir bağ kuran markalar, çalışma yöntemlerinin dürüstlüğü  üzerine de olumlu mesaj vermiş olur. PR hizmetiyle markanın mesajı, en doğru zamanda en doğru kitleye ulaşarak marka itibarı güçlendirilebilir.

PR, sizi sizin adınıza temsil demek, sizi sizden daha iyi ifade edebilmek ve temsil edebilmek demek. PR aracılığı ve ayrıcalığı ile markanızı değerli bir eser haline getirip, herkesle paylaşmak demek.

Exit mobile version