+90 543 542 88 00

info@bibubapr.com

“PR Ajansı” Demek…

“PR Ajansı” Demek…

MARKA İLETİŞİMİ

İletişim olmadan ve iletişim tekniklerini bilmeden bir marka yaratmak imkânsızdır.

İletişim kanallarının çok çeşitli olduğu günümüzde, farklılık yaratma özellikle iletişim kanallarını etkin kullanma veya kendi iletişim kanallarını oluşturma ile gerçekleştirme yöntemini benimsemiştir. Farklı iletişim ise pazarda bulunmayan, tanınmayan ya da az sayıda ve düşük verimlilikte kullanılan “yeni” iletişim kanallarının aktif ve etkin kullanımı ile doğrudan ilgilidir. 

REKLÂM ve MARKA İLETİŞİMİ

Marka imajını ve marka dikkat çekiciliğini geliştirme, reklâm çalışmalarının bir ürünüdür ve pazarlamacıların repertuarında hem reklâm öğretileri hem de reklâmcılığa has davranışların bulunması gerekir. 

Pazarlamacılar ve reklâmcılar marka imajını kuvvetlendirmek ya da inşa etmek için aşağıda sıralanacak hayati öneme sahip reklâm süreçlerini öğrenmek durumundadır. PR Ajansları tüm bunların öğrenilmesi, benimsenmesi ve kullanılması konusunda pazarlama departmanına sağladığı rapor ve eğitimlerle koordinasyon sağlar.

1- Markanın tüketici nezdinde yarattığı değerin bilinmesi

2- Tüketiciye hoş görünen; tüketiciye hitap eden, cazip, çekici ve tüketici için sunduğu hizmet kalitesi itibariyle tek olan bir marka imajının geliştirilmesi.

3- Markanın geliştirilen imajına kuvvet veren ya da ikna edici bir iletişimi kuracak reklam çalışmalarının geliştirilmesi.

4- Marka ile ilgili aktiviteleri geliştirmede, reklâm teorilerinin öneminin asla unutulmaması ve marka algılamasını etkileyen reklâm çalışmalarına önem verilmesi.

5- Geliştirilen reklâm çalışmalarının, tüketiciye kendini zorla kabul ettiren bir özelliğe sahip olması.

6- İyi ve kalıcı bir marka yaratmak için, iyi reklâm çalışmalarının geliştirilmesi

7- Basın, yayın ve sosyal medya kanalları aracılığıyla, marka temsiliyetine önem verilmesi

8- Sektördeki rakiplerini takip etmesi ve rakiplerine karşı gerekli hamle çalışmalarını geliştirmesi

Abdürrahim ÖZSOY

Yorum Yok

Yorum Gönder