+90 543 542 88 00

info@bibubapr.com

Kişisel PR(piar) Nedir?

Kişisel PR(piar) Nedir?

Kitlenin düşüncesini marka lehine değiştirmek, marka itibarını kitle nezdinde arttırmak ve davranışların marka lehine değişmesini sağlamak için yapılan çalışmalar PR (Public Relations – Halkla İlişkiler) olarak adlandırılır. Bu çalışmalar firmalar, sosyal vakıflar, sivil toplum kuruluşları için yapılabildiği gibi, kişiler için de yapılabilir. Kişisel bir marka için yapılan, kitleyi bu markanın ürünlerine, hizmetlerine ve eserlerine yönlendirmek için uygulanan çalışmalar da “Kişisel PR” olarak adlandırılır.

Kişisel PR Neden Gereklidir?

Güven, insanların davranışlarını etkileyen temel unsurlar arasındadır. Ürüne, esere veya fikre yönelmek için bunları üreten kişiye ya da kuruma güvenmek gerekir. Kişisel PR çalışması, tam olarak bu güveni sağlamaya yöneliktir. Ortaya konulan ürün ne olursa olsun, bu ürünle veya hizmetle ilgilenen kitleyi ikna etmenin yolu, kişisel markayı ön plana çıkarmaktan geçer. Bunun için ise hedef kitleyle sağlıklı ve etkili bir iletişim kurmak gerekir. 

Belirtildiği gibi, isim kâr amacı güderek ya da gütmeyerek, belli bir topluluğa hitap eden işler yapıldığında markaya dönüşür. Bu yüzden, işlerin kapsamını genişletebilmek, ürün ve eserleri geniş kitlelere ulaştırabilmek için, marka güveni kazanmak gerekir. İyi bir PR çalışmasıyla, adınızı başarılı bir marka hâline getirerek geniş kitlelere ulaşabilir, ürün, hizmet ve eserlerinizle ilgilenen kişilerin markanıza yönelmesini sağlayabilirsiniz. 

Kişisel PR Çalışmalarının Prensipleri Nelerdir?

Marka kimliğinin oluşturulması, kişisel PR çalışmasının ilk aşamasıdır. Sosyal medya yönetimi, görsel reklam gibi çalışmaların belli bir tutarlılık ve bütünlük içinde olabilmeleri için, marka kimliğinin çalışmalar başlamadan önce oluşturulması gerekir. Bu kapsamda, logonun belirlenmesi, tipografinin oluşturulması, görsellerde kullanılacak renk düzenine ve yazı fontuna karar verilmesi gerekir. Geri kalan çalışmalar, inşa edilen kurumsal kimliğe bağlıdır.

Kişisel PR Çalışmalarında Hangi Metotlar Uygulanmalıdır?

  • Tanınırlık kazanmak, PR çalışmasının ilk aşamasıdır. Ortaya konulan ürün ya da eseri kitlelere ulaştırabilmek için, tanınırlık kazanmak gerekir. Bu da büyük ölçüde basın platformlarının ve dijital medyanın kullanılmasına bağlıdır. Hedef kitleye ulaşmak için radyo, televizyon, gazete gibi kitle iletişim araçlarıyla birlikte, dijital mecraların da efektif biçimde kullanılması gerekir. Basın bültenleri ve tanıtım yazılarıyla geniş kitlelere ulaşmak daha kolay olacaktır.
  • Arama motorlarında görünürlük kazanmadan, başarılı bir PR çalışması yürütmek mümkün değildir. Bu yüzden SEO çalışmalarına da halkla ilişkiler kapsamında önem vermek gerekir. Kişisel web sitesinin arama motorlarında üst sıralara çıkmasını sağlayarak, ürün, eser ve hizmetlerinizle ilgilenen kullanıcıya ulaşmanız ve rekabet gücü kazanmanız daha kolay olacaktır.
  • Sosyal medya, hedef kitleyle doğrudan etkileşim imkânı sunan önemli bir mecradır. Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarında etkili bir çalışma yürüterek, kişisel markaya duyulan güven arttırılabilir. Hedef kitleye uygun, ürün ve hizmetlerin tanıtılmasını sağlayacak gönderiler oluşturularak, kitlenin sempatisini arttırmak ve marka imajını güçlendirmek mümkündür.

Abdürrahim ÖZSOY

Yorum Yok

Yorum Gönder